Wie zijn wij
Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en het gebruik van cookies op de website www.shop.ergoswiss.eu. Deze website hoort bij Ergoswiss Benelux B.V., De Stuwdam 51, 3815 KM Amersfoort, Nederland, +31 (0)33 476 89 22, info@ergoswiss.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32092400.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is in de aanloop tot de sluiting van een overeenkomst, om daadwerkelijk een overeenkomst met u te sluiten en deze uit te voeren. Hieronder zullen wij dit wat verder toelichten.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om met u te communiceren over onze producten, bestelling(en) te kunnen bezorgen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over uw bestelling(en), eventuele reparaties, retourenringen en klachten af te handelen, om het winkelen in onze webwinkel voor u te vergemakkelijken en om nieuwsbrieven aan u te kunnen versturen.

Account aanmaken
Om aankopen via onze webwinkel te doen, kunt u een account aanmaken door u te registreren. Dit is niet verplicht, maar wel handig als u bijvoorbeeld vaker bestellingen plaatst. Bij de registratie vragen wij een aantal persoonlijke gegevens in te vullen (NAW-gegevens). U kunt verder alvast een (standaard)factuur- en afleveradres opgeven. Hierdoor kunt u sneller door de kassa heen bij het afrekenen, uw bestelgeschiedenis bekijken en eenvoudig wijzigingen aanbrengen in uw persoonlijke gegevens en in uw aflever- en factuuradres. Wij bewaren via de door u gekozen gebruikersnaam en wachtwoord de opgegeven persoonsgegevens. U hoeft deze gegevens daardoor niet elke keer opnieuw in te vullen. Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van een persoonlijk account alleen met uw toestemming. Als uw account zeven jaar inactief is, zullen wij uw account verwijderen.

Contactformulier en correspondentie per e-mail
Op de website heeft u verder de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen. Ook kunt u ons een e-mail sturen op het op de website genoemde of anderszins bij u bekende e-mailadres. In beide situaties worden de door u toegestuurde gegevens bewaard zolang als dit nodig is om uw vraag of verzoek correct en volledig af te kunnen handelen.

Reclamemailings
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij versturen deze nieuwsbrieven eens per 3 maanden/ kwartaal iod. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. U kunt ons ook op elk moment mailen op info@ergoswiss.nl om ons te laten weten dat u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen.

Niet verplicht gegevens te verstrekken
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven of u niet goed van dienst kunnen zijn. 

Bewaarperiode
Persoonsgegevens van klanten bewaren wij voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Heeft u uw persoonsgegevens bij ons in het bestelproces achtergelaten, maar uiteindelijk geen bestelling geplaatst, dan bewaren wij uw gegevens voor de duur van 7 jaren.

Verstrekking aan derden
1.    Bezorgdienst
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan het transportbedrijf aan wie wij uw naam en adresgegevens verstrekken, zodat het product daadwerkelijk bij u kan worden bezorgd. Bij deze doorgifte hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden.

2.    Serverprovider, Microsoft Office, MailChimp
Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoopadministratie en ons relatiebestand, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Tot slot maken wij gebruik van MailChimp, een nieuwsbrief mailing dienst die behoort bij “Apple”, een bedrijf in de Verenigde Staten. MailChimp heeft een Privacy Shield certificaat, waardoor zodat er een passend niveau van bescherming is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Ergoswiss Benelux B.V., De Stuwdam 51, 3815 KM Amersfoort, Nederland, +31 (0)33 476 89 22, info@ergoswiss.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.   

COOKIES
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Functionele cookies
Wij maken allereerst gebruik van functionele cookies. Dat zijn cookies die nodig zijn om onze webwinkel goed te laten werken. Wij gebruiken deze cookies om de inhoud van de winkelwagen en de door u opgegeven informatie en gekozen opties te onthouden. Voor plaatsing van deze cookies is uw toestemming niet vereist.

Analytische cookies
Daarnaast maken wij gebruik van de cookies van Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om statistieken te ontvangen die ons informatie geven over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Door gebruik te maken van deze cookies, worden persoonsgegevens verwerkt (data gerelateerd aan het apparaat dat u gebruikt of uw browser, IP-adres en on-site activiteiten). Deze verwerking vindt plaats op grond van ons gerechtvaardigde belang bij inzicht in het gebruik van onze site om onze online marketing te kunnen verbeteren.

De informatie die met de cookies wordt verzameld, komt terecht op servers van Google in de Verenigde Staten. Google heeft een Privacy Shield certificaat, zodat er een passend niveau van bescherming is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij hebben ingesteld dat de cookies van Google Analytics gegevens bewaren voor de duur van 3 maanden. Na afloop van die periode worden de gegevens automatisch verwijderd. Wij kunnen deze gegevens dan ook niet meer uitlezen.

Wij hebben de dienst van Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld volgens de handleiding die de Autoriteit Persoonsgegevens daarvoor heeft opgesteld. Deze instellingen houden in dat wij met Google een verwerkersovereenkomst hebben gesloten, de laatste drie cijfers van IP-adressen zijn gemaskeerd, wij de instelling ‘gegevens delen’ met Google hebben uitgezet en wij ook geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Door de analytische cookies privacyvriendelijk in te stellen, is voor plaatsing uw toestemming niet vereist. 

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plug-in voor Google Analytics downloaden. Met deze plug-in telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Wilt u meer informatie over gegevensverwerking door Google Analytics, raadpleeg dan haar eigen website hier.

Geen cookies?
Als u cookies wilt in- of uitschakelen of verwijderen, dan kunt u hierover meer informatie vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.
This cookie table has been created and updated by the CookieFirst consent management platform.